Lämna uppgifter för reseintyg

Du som har bokat ett PCR-test med reseintyg behöver fylla i uppgifter som ska vara med på ditt reseintyg. 

Var noga med att skriva in rätt information då det är det som syns på ditt reseintyg. 

Har du fyllt i fel uppgifter? 
Kontakta vår kundtjänst