Fillers

Vad är fillers?

En fillerbehandling är en volymgivande injektionsbehandling baserad på hyaluronsyra som används för att släta ut rynkor, bygga upp förlorade volym, läppförstoring, hudföryngring och behandling av ärr.

Före behandling:

Fyll i Hälsodeklaration (V.g. läs kontraindikationer nedan)

Legitimerad personal går igenom dina förutsättningar för behandlingen.

Fotografering för att jämföra före-och efter behandling.

Resultatet blir synligt direkt. Efter ca två till tre dagar har svullnaden som uppkommer hos många oftast försvunnit.
Hur länge fillers effekt håller beror på vilket område som behandlas, samt ens egen ämnesomsättning och livsstil. Normalt sett varar de flesta behandlingar mellan fyra till tolv månader.
Du är välkommen på ett gratis återbesök 14-20 dagar efter behandlingen. Om korrigering behövs (t.ex. påfyllning) görs det på återbesöket, och är helt gratis.
Vi använder oss av en av marknadens tunnaste nålar och det känns som små stick brukar göra. De flesta tycker att behandlingen ger förvånande lite smärta.

Låg risk för blåmärken

Endast ca 1 minut per område. Ni bokar in 30 minuter och i dessa ingår kontroll av hälsostatus, konsultation med legitimerade personal, fotografering och behandling. Själva behandlingen går snabbt och smidigt.

Graviditet och till kvinnor i fertilålder som inte använder preventivmedel, om inte särskilda
skäl föreligger.

• Användning av fillers under amningsperioden kan inte rekommenderas.
• Överkänslighet mot fillers eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.
• Infektion vid det planerade injektionsstället.
• ALS eller Lambert-Eaton Syndrom

Hyaluronsyrebaserad filler går att bryta ned genom att injicera ett motmedel som heter Hyalase. Efter behandling med Hyalase bryts fillers ned på 24 timmar och utseendet återställs omedelbart.