Botox

Vad är Botulinum toxin?

Det är en tillfälligt muskelavslappnande injektionsbehandling som reducerar rynkor och fina linjer genom att blockera nervsignalen som gör att muskeln dras samman. På så vis blir huden slätare och rynkorna mindre synliga. Det är en av de vanligaste medicinska estetiska behandlingarna där de mest frekventa områdena är pannan, ”arga rynkan” mellan ögonbrynen och ”kråksparkarna” runt ögonen. Behandlingen utförs i regel på redan befintliga rynkor men kan även utföras i förebyggande syfte för kunder med anlag för rynkor eller stark ansiktsmuskulatur. Vi utför även behandling med Botulinum toxin medicinskt för: • Svettbehandling i armhålor, händer och fötter (Hyperhidros) • Tandgnissling/förstorad käkmuskel

Före behandling:

Fyll i Hälsodeklaration (V.g. läs kontraindikationer nedan)

Legitimerad personal går igenom dina förutsättningar för behandlingen.

Fotografering för att jämföra före-och efter behandling.

Resultatet blir inte synligt direkt utan kommer successivt. Man börjar se en viss effekt efter
några dagar, men full effekt efter ca 10-14 dagar.

Cirka 3-6 månader beroende på individuella faktorer som ålder och livsstil. Ett lyckat behandlingsresultat åstadkommer man med bland annat rätt läkemedelsmängd på rätt plats, vilket ställer höga krav på rätt kompetens hos behandlaren. Vi på Beauty Impact rekommenderar att behandlingen endast utförs av legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor (med delegation från läkare) med injektionsvana samt certifiering inom Botox behandling.

Du är välkommen på ett gratis återbesök 14-20 dagar efter behandlingen. Om korrigering
behövs (t.ex. påfyllning) görs det på återbesöket och är helt gratis.

Vi använder oss av en av marknadens tunnaste nålar, och det känns som små stick brukar
göra. De flesta tycker att behandlingen ger förvånande lite smärta.

Behandlingen är relativ riskfri och har en låg risk för blåmärke. I ovanliga fall kan patienten
få hängande ögonlock eller hängande muskulatur. Detta är övergående om risken är
minimal.

Endast ca 1 minut per område! Ni bokar in 30 minuter och i dessa ingår kontroll av
hälsostatus, konsultation med läkaren, fotografering och behandling. Själva behandlingen
går snabbt och smidigt.

• Graviditet och till kvinnor i fertilålder som inte använder preventivmedel, om inte särskilda
skäl föreligger.
• Användning av Botulinumtoxin under amningsperioden kan inte rekommenderas.
• Överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller mot något hjälpämne som anges under
Innehåll.
• Infektion vid det planerade injektionsstället.
• ALS eller Lambert-Eaton Syndrom