Om oss på Beauty Impact

Vi på Beauty Impact Sweden AB anser att välbefinnande är ytterst personligt och harmoni är nyckeln till det. För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med oss. Företagets värdegrund som är välbefinnande, harmoni och trygghet återspeglar vårt mål med företaget.

Idag erbjuder vi förutom estetiska injektionsbehandlingar som till exempel botox och fillers, även meditation som stresshantering.

Mitt namn är Morvarid Akbarin och jag har med passion ägnat större delen av mitt liv inom vården. Jag började min karriär som undersköterska år 1990 och sedan dess har det bara byggts på. Jag har under majoriteten av min yrkeskarriär arbetat inom intensivvård mest inom thoraxkirurgi i olika yrkeskategorier. 

2005 blev jag färdig allmänsjuksköterska med kandidatexamen. 

2008 vidareutbildade jag mig till intensivvårdssjuksköterska med magisterexamen och publicerade artikel i European Journal of Cardiovascular Nursing.

Efter min examen har jag arbetat som intensivvårdssjuksköterska i många år både i Sverige och Norge. 

2012 utbildande jag mig till avancerade specialistsjuksköterska (Nurse Practitioner) inom kirurgi med en masterexamen. Jag har undervisat i Uppsala universitet bland annat inom injektionsteknik, akutsjukvård och HLR. Jag har varit med och utvecklat handledningsmetoden Peer Learning inom intensivvård. Jag har haft flera chefspositioner inom Uppsala Kommun och inom privata sektorn. Allt jag har gjort i mitt liv och min yrkeskarriär har jag gjort med största passion, engagemang och ansvarskänsla.

Livet som yrkeskvinna, mamma och med ett stressigt arbetsliv inom framför allt intensivvård ledde till att jag behövde stanna upp och hitta en balans i mitt sinne. Jag behövde hitta lugnet i min vardag.

Jag påbörjade så småningom en två årig kurs inom personligt utveckling som förändrade mitt liv och genom meditation fann jag harmoni.

Det finns flertal studier (www.sbu.se) som understryker att användande av meditation kan motverka stress och stressrelaterad problem.

Jag uppmanar folk att testa och att våga tro på det, samtidigt ska man vara medveten om att ett fullständigt resultat kan bäst uppnås i kombination av rätt kost och träning. 

Verksamhetslokalen är utrustad med det som behövs för att ge god och säker vård enligt krav från hälsosjukvårdslagar. Instrument och material förvaras i originalförpackning.

Arbetsplatsen har en tillräcklig ventilation för antalet personer som vistas i lokalen och följer folkhälsomyndigheterna rekommendation gällande Covid-19.

Injektionsbehandlingar kommer endast att utföras av den som är legitimerade läkare eller
sjuksköterska med adekvat specialistutbildning.

Meditation mot stresshantering sker av utbildad personal inom meditationsmetod.

En åldersgräns på 18 år samt informationsplikt, betänketid och krav på samtycke gäller
samtliga behandlingar. DU som avser att genomgå åtgärden ska ha fyllt 18 år och kunna
tillstryka med giltig ID- handling.
DU kommer att både skriftligen och muntligen upplysas om åtgärdernas innebörd, risker och
skötselsrutiner. Utföraren frågar om eventuella sjukdomar och mediciner som kan påverka
behandlingen. Allt läkemedel som används i injektionsbehandling syfte är godkänd av
läkemedelsverket.

Stickande och skärande avfall förvaras i en särskild behållare som går att försluta och som är
tydligt märkt. Avfallet lämnas till apotek eller hämtas av en avfallsentreprenör. Det finns
kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för alla faroklassade produkter inklusive städ
produkter.

Patientförsäkring finns. Vid utförande av estetiska injektionsbehandling kommer utgifter om
en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden att omfattas av bestämmelserna
om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen. Patientenskunduppgifter kommer att hanteras
enligt med dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation).