Meditation som stresshantering

Vad är meditation?

Meditation är, inom västvärlden, ett samlingsbegrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på ett föremål, en föreställning eller en företeelse. Meditation är en gammal tradition och det praktiseras fortfarande i flera kulturer
världen över.

Syftet med meditation är att skapa en känsla av lugn och inre harmoni. Meditationsövningar har förknippas med många olika religiösa läror och seder, men meditation handlar främst om att förändra medvetandet och på så sätt uppnå inre frid.

Det finns nio populära typer av meditationsövningar

Mindfulness meditation, även kallat medvetenhetsmeditation, kommer ursprungligen från buddhistiska läror och är den mest populära meditationstekniken i västvärlden.I medvetenhetsmeditation uppmärksammar du dina tankar när de passerar genom ditt inre sinne.

Du bedömer inte tankarna och analyserar inte dem. Du observerar helt enkelt och noterar alla underliggande mönster. Denna övning kombinerar koncentration med medvetenhet. Du kanske tycker att det är bra att fokusera på ett föremål eller din andning medan du observerar sinnen, tankar eller känslor.  Denna typ av meditation är bra för människor som inte har en lärare som kan vägleda dem eftersom det enkelt kan praktiseras ensamt.

Andlig meditation används i religioner, såsom hinduismen, taoismen, och i den kristna tron.
Det liknar bön i och med att du reflekterar över tystnaden omkring dig och söker en djupare
koppling till din Gud eller ditt universum.

Eteriska oljor används ofta för att öka den andliga upplevelsen såsom rökelse, myrra, salvia, cederträ, sandelträ eller palo santo rökelse.

Andlig meditation kan utövas hemma eller på en särskild plats för tillbedjan. Denna metod är till nytta för dem som trivs i tystnad och söker andlig tillväxt.

Fokuserad meditation innebär koncentration med hjälp av något av de fem sinnena. Till exempel kan du fokusera med andningsteknik eller med hjälp av en guidad meditation. Andra tekniker för att fokusera kan vara att lyssna på en gonggong, stirra på en ljusflamma eller ta hjälp av radband.

Denna praktik kan vara enkel i teorin, men det kan vara svårt för nybörjare att hålla fokus längre än några minuter till en början. Om ditt sinne vandrar är det viktigt att försöka komma tillbaka till stunden och fokusera igen. Som namnet antyder är denna övning perfekt för alla som behöver ytterligare fokus i sitt liv.

De flesta tänker på yoga när de hör rörelsesmeditation. Dock kan denna övning innefatta andra saker som exempel att gå genom skogen, utföra trädgårdsarbete, qigong och andra
milda former av rörelse.

Det är en aktiv form av meditation där rörelsen vägleder dig. Rörelsesmeditation är bra för människor som hittar fred i handling och föredrar att låta sinnet vandra.

Mantrameditation är framträdande i många läror, inklusive hinduism och buddhistiska traditioner. I den typen av meditation används ett upprepande ljud för att rensa sinnet. Det kan vara ett ord, en fras eller ett ljud, till exempel det populära ”AUM”

Det spelar ingen roll om ditt mantra talas högt eller tyst. Efter att ha sjungit mantrat under en längre tid kommer du att vara mer vaken och närvarande i din miljö. Detta gör att du kan uppleva djupare medvetenhetsnivåer. Vissa människor tycker om mantrameditation eftersom de har lättare att fokusera på ett ord än på andan. Detta är också bra för människor som inte gillar tystnad och tycker om upprepningar.

Transcendental meditation är en populär typ av meditation som har översatts från engelskans ”go beyond”. Denna meditationsmetod har varit föremål för många vetenskapliga studier. Det är mer anpassningsbart än mantrameditation, med hjälp av ett mantra eller en serie ord som är specifika för varje utövare. Denna övning är för dem som gillar struktur och är seriösa med att upprätthålla en meditationsövning.

Progressiv avkoppling, även känd som kroppsskanningsmeditation, är en meditationsövning som syftar till att minska spänningar i kroppen och främja avkoppling. Ofta innebär denna form av meditation långsam anspänning och avkoppling av en muskelgrupp i taget i kroppen. I vissa fall kan du också bli uppmuntrad till att föreställa dig en mjuk våg som strömmar genom kroppen för att frigöra spänningar. Denna form av meditation används ofta
för att lindra stress och varva ner innan sömn.

Kärleksfull meditation används för att stärka känslor av medkänsla, vänlighet och acceptans mot sig själv och andra. Det handlar vanligtvis om att öppna sinnet för att känna självrespekt och ha vänliga tankar mot andra. Eftersom denna typ av meditation är avsedd att främja medkänsla och vänlighet kan det vara bra meditationsövning för dem som har obearbetade känslor av bitterhet eller ilska.

Visualiseringsmeditation är en teknik som fokuserar på att förbättra känslor av avkoppling,
fred och lugn genom att visualisera positiva scener eller bilder. Med den här övningen är det
viktigt att föreställa sig positiva scenarion och använda alla fem sinnen för att lägga till så
mycket detaljer som möjligt. En annan form av visualiseringsmeditation innebär att du
föreställer dig att du lyckas med specifika mål, vilket är avsett att öka fokus och motivation.
Många använder visualiseringsmeditation för att öka humöret, minska stressnivåerna och
främja inre frid.

Det enklaste sättet att börja är att sitta tyst och fokusera på andningen. Ett gammalt Zen-
talesätt föreslår: ”Du borde sitta i meditation i 20 minuter varje dag – såvida du inte är för
upptagen. Då borde du sitta en timme”.

Rekommendation är att börja med 5-10 minuter och öka på allt eftersom. Sitt konsekvent i 20 minuter om dagen och gör detta i 100 dagar i rad.

Det finns mycket bevis som stöder de många fördelarna med meditation. Fördelar som:

• lägre blodtryck
• minskad ångest
• minskad smärta
• att lindra symptom på depression
• förbättrad sömn.

Oavsett om fördelarna är anekdotiska eller vetenskapligt bevisade, är de som följer en daglig meditationsmetod övertygade om fördelarna i deras liv.

Oavsett om du vill minska stress, hitta andlig upplysning, hitta stillhet eller flöda genom rörelse finns det en meditationsövning för dig.

Var inte rädd att gå ut ur din bekvämlighetszon och prova olika övningar. Det tar ofta flera försök och fel tills du hittar den metoden som passar dig. Med små regelbundna övningar blir praktiken så småningom upprätthållande, stödjande och rolig. Öppna dig själv för möjligheterna. Det finns så många olika former av meditation och om, man inte är bekväm med en, då prövar man bara en annan.